Blog

Jak prawidłowo wykonać gzyms?

Jak prawidłowo wykonać gzyms?

Gzyms to poziomy występ wysunięty poza lico ściany zewnętrznej. Postrzegany jest jako element dekoracyjny, chętnie stosowany w przeszłości. Obecnie wykonuje się go rzadko, głównie na budynkach poddawanych renowacji. Nieprawidłowo zaprojektowany, a przede wszystkim wykonany, może być źródłem problemów i stać się na przykład mostkiem termicznym skutecznie odprowadzającym ciepło z wnętrza budynku.

Jak prawidłowo wykonać gzyms pokażemy na przykładzie realizacji przy ul. Ariańskiej w Krakowie.