Opinie techniczne

Profesjonalizm

Mistrzowie Dekarstwa z uprawnieniami Orzecznika Technicznego.

Terminowość

Ekspertyzy wykonujemy w uzgodnionym termninie.

Dokumenty

Ekspertyzy mogą stanowić dowód w sądzie.

OPINIE TECHNICZNE 

Pokryć dachów i konstrukcji dachu w Krakowie

Na podstawie uprawnień wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przeprowadzamy oględziny i wydajemy opinie techniczne konstrukcji dachu oraz pokryć dachowych.

W ramach prac opracowujemy dokument zawierający informację o wykonaniu dachu zgodnie ze sztuką dekarską, zarówno dla konstrukcji dachowej, jak i pokrycia dachu, niezależnie od materiału z którego pokrycie jest wykonane (blachy, papy, dachówka). Przygotowana przez Franc-Deker opinia techniczna, jest podstawą do wysunięcia roszczeń względem wykonawcy z powodu nierzetelnego wykonania prac we wskazanych w opracowaniu obszarach i jest respektowana przez sąd w przypadku niemożliwości wyegzekwowania poprawek i napraw od wykonawcy.

ZADZWOŃ +48-600-839-416

Warto zrobić ekspertyzę dachu przed kupnem domu

Opinie techniczne dachów wykonujemy na terenie Krakowa oraz województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Elementy składowe opinii technicznej dachu

  • Opis i ocena prac dekarskich pod względem zgodności z zasadami sztuki dekarskiej budowlaną;
  • Opis i ocena prac pod względem estetyki i i jakości wykonania;
  • Sugerowane sposoby naprawy;
  • Wnioski końcowe.

Przykładowe opinie techniczne dachu

  • opinia techniczna dachu
  • opinia techniczna dachu

Należymy do małopolskiego oddziału PSD

Jako członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy mamy pełne wsparcie organizacji i możemy korzystać z doświadczenia jego członków. Przy wyborze firmy dekarskiej, nie bez znaczenia pozostaje siła PSD i jego znaczenie w branży dekarskiej.

PSD logo

“Opinia techniczna dachu i poszycia jest ogromnym wsparciem.”

W walce z nieuczciwymi i niestarannymi wykonawcami warto mieć dokument, który może stanowić podstawę do wykazania wszelkich braków, uchybień i błędów w sztuce dekarskiej nawet na drodze sądowej.

Powszechnie znanym jest fakt, że nawet doświadczony inwestor w kontakcie z firmami budowlanymi jest najczęściej na przegranej pozycji. Jest to spowodowane szeregiem przyczyn, wśród których należy wymienić takie jak, brak możliwości poświęcenia czasu inwestora na przysłowiowe „patrzenie na ręce” wszystkim wykonawcom będącym w jednym czasie na budowie, a także brak wystarczającej wiedzy na temat zagadnień związanych z inwestycją. Dach należy do jednego z najtrudniej dostępnych miejsc na budowie, często niedostatecznie sprawdzony nawet przez kierowników budów. To właśnie powyższe czynniki sprawiają, że nierzetelni wykonawcy/dekarze często wykonują pracę niezgodnie ze sztuką. Błędów, które można popełnić jest wiele. Od nieprawidłowo wykonanej więźby dachowej, przez błędny montaż wyłazów dachowych, uszkodzenia poszycia, nieprawidłowy montaż rynien, nieprawidłowe odprowadzenie wody i wiele, wiele innych z nieszczelnością dachu jako najpoważniejszym z przewinień.

Opinie

Więcej opinii? Sprawdź google