Opinie Techniczne

Profesjonalne opinie techniczne pokryć dachów i konstrukcji dachu w Krakowie

Na podstawie uprawnień nr 30/2007 wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przeprowadzamy oględziny i wydajemy opinie techniczne konstrukcji dachu oraz pokryć dachowych.

W ramach prac opracowujemy dokument zawierający informację o wykonaniu dachu zgodnie ze sztuką dekarską, zarówno dla konstrukcji dachowej, jak i pokrycia dachu, niezależnie od materiału z którego pokrycie jest wykonane (blachy, papy, dachówka). Przygotowana przez Franc-deker opinia techniczna, jest podstawą do wysunięcia roszczeń względem wykonawcy z powodu nierzetelnego wykonania prac we wskazanych w opracowaniu obszarach i jest respektowana przez sąd w przypadku niemożliwości wyegzekwowania poprawek i napraw od wykonawcy.

Opinie techniczne dachów wykonujemy przede wszystkim na terenie małopolski, ale w nagłych przypadkach przeprowadzamy ekspertyzy na terenie całego kraju.

O ekspertyzach dachów słów kilka

W trakcie wykonywania naszej pracy jako dekarze, w tym wykonując poprawki po wcześniejszych ekipach, doszliśmy do oczywistych wniosków, które musimy tutaj przytoczyć. Niestety inwestor w kontakcie z firmami budowlanymi jest najczęściej na przegranej pozycji. Jest to spowodowane szeregiem przyczyn, wśród których należy wymienić takie jak, brak możliwości poświęcenia czasu inwestora na przysłowiowe „patrzenie na ręce” wszystkim wykonawcom będącym w jednym czasie na budowie, a także brak wystarczającej wiedzy na temat zagadnień związanych z inwestycją, nie wspominając o fakcie, że dach należy do jednego z najtrudniej dostępnych miejsc na budowie, często niedostatecznie sprawdzony nawet przez kierowników budów. To właśnie powyższe czynniki sprawiają, że wykonawcy/dekarze często wykonują pracę nierzetelnie i niezgodnie ze sztuką. A błędów, które można popełnić jest wiele. Od nieprawidłowo wykonanej więźby dachowej, przez błędny montaż wyłazów dachowych, uszkodzenia poszycia, nieprawidłowy montaż rynien, nieprawidłowe odprowadzenie wody i wiele, wiele innych z nieszczelnością dachu jako najpoważniejszym z przewinień. Opinia techniczna dachu i poszycia jest znaczącym orężem w walce z wykonawcą i jest podstawą do wykazania wszelkich braków i uchybień nawet na drodze sądowej.

Części składowe opinii technicznej dachu

  • Opis i ocena prac dekarskich pod względem zgodności z zasadami sztuki dekarskiej budowlaną;
  • Opis i ocena prac pod względem estetyki i i jakości wykonania;
  • Sugerowane sposoby naprawy;
  • Wnioski końcowe.

Przykładowa opinia techniczna dachu

Przykładowa opinia 1

opinia techniczna dachu

Przykładowa opinia 2

opinia techniczna dachu